Učesnici 2009

Razlike 2009, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad (26.06-10.07.2009)

Darija Medić, Miroslav Dajč, Iva Šijan, Ana Novaković, Željana Jurković, Aleksandra Šovljakov, Tijana Luković, Nataša Preljević, Mladen Vračarić, Davor Gromilović, Milica Škrbić, Ačaji Đerđi, Sonja Paunović, Nenad Ignjatov, Tijana Holpert, Bojana Knežević, Jastra Jelačić, Tamara Vajs, Predrag Kovačić, Cvejić, Dragan Matić, Bosiljka Zirojević, Bojan Novaković, Dragan Živančević, Goran Despotovski.